v
 Logo  

Přihlášení

Zadejte, prosím, své uživatelské jméno a heslo. Lze použít Vaše původní přístupové údaje do předchozích verzí portálů Vratné obaly, Dokumentace, Tankování.

Nový portál však nabízí mnoho dalších funkcionalit z oblasti dokumentace, evidence, fakturace a objednávek, včetně možnosti administrace a zřízení podúčtů pro Vaše zaměstance a nastavení jejich přístupových práv pro jednotlivé agendy.

Pokud nemáte žádný přístup do portálu nebo máte zájem o rozšířené nastavení, kontaktujte nás na portal@adam-partner.cz.

*
*

Přihlásit